آدرس : شهرک صنعتی امام خمینی، مازندران
تلفن : ۹۸۱۱۳۳۶۸۱۳۶۴+ , ۹۸۹۱۱۳۵۳۹۹۴۳+
ایمیل: info [at] davarantajhiz.ir
دستگاه آسیاب پودر پلی اتیلن جفت دیسک 99.06.06

دستگاه آسیاب پودر پلی اتیلن جفت دیسک با ظرفیت 350 الی 400 کیلوگرم درساعت

asiyabe pudre poli etilen
دستگاه آسیاب پودر پلی اتیلن جفت دیسک 98.08.08

دستگاه آسیاب پودر پلی اتیلن جفت دیسک با ظرفیت 350 الی 400 کیلوگرم درساعت

دستگاه آسیاب پودرپلی اتیلن تک دیسک باقابلیت جفت دیسک شدن 98.12.07

دستگاه آسیاب پودر پلی اتیلن تک دیسک با قابلیت جفت دیسک شدن با ظرفیت 150 الی 200 کیلوگرم در ساعت که در صورت ارتقا به جفت دیسک ، ظرفیت آن به 300 الی 400 کیلوگرم در ساعت ارتقا پیدا می کند

rotomolding
دستگاه آسیاب پودرپلی اتیلن تک دیسک باقابلیت جفت دیسک شدن 98.02.24

دستگاه آسیاب پودر پلی اتیلن تک دیسک با قابلیت جفت دیسک شدن با ظرفیت 150 الی 200 کیلوگرم در ساعت که در صورت ارتقا به جفت دیسک ، ظرفیت آن به 300 الی 400 کیلوگرم در ساعت ارتقا پیدا می کند

دستگاه آسیاب پودر پلی اتیلن جفت دیسک

دستگاه آسیاب پودر پلی اتیلن جفت دیسک با ظرفیت 350 الی 400 کیلوگرم درساعت

دستگاه آسیاب پودر پلی اتیلن جفت دیسک

دستگاه آسیاب پودر پلی اتیلن جفت دیسک با ظرفیت 260 الی 320 کیلوگرم درساعت   

pulveriser - rotomolding
دستگاه آسیاب پودر پلی اتیلن تک دیسک

دستگاه آسیاب پودر پلی اتیلن تک دیسک با ظرفیت 140الی 180کیلوگرم در ساعت  

polverizer
دستگاه آسیاب پودرپلی اتیلن تک دیسک باقابلیت جفت دیسک شدن

دستگاه آسیاب پودر پلی اتیلن تک دیسک با قابلیت جفت دیسک شدن

polverizer
دستگاه آسیاب پودر پلی اتیلن سه دیسک

دستگاه آسیاب پلی اتیلن سه دیسک با ظرفیت 350 الی 420 کیلوگرم درساعت

asiyab rotomolding
دستگاه آسیاب پودر پلی اتیلن PLC تمام اتوماتیک

دستگاه آسیاب پودر پلی اتیلن PLc تمام اتوماتیک با ظرفیت 300 کیلوگرم در ساعت