آدرس : شهرک صنعتی امام خمینی، مازندران
تلفن : ۹۸۱۱۳۳۶۸۱۳۶۴+ , ۹۸۹۱۱۳۵۳۹۹۴۳+
ایمیل: info [at] davarantajhiz.ir
tamire ghalebe felezi

تعمیر قالب 500 و 1000 لیتر عمودی


تعمیر و بروز رسانی قالب های کارکرده به درخواست مشتری