آدرس : شهرک صنعتی امام خمینی، مازندران
تلفن : ۹۸۱۱۳۳۶۸۱۳۶۴+ , ۹۸۹۱۱۳۵۳۹۹۴۳+
ایمیل: info [at] davarantajhiz.ir

تعمیر قالب های زیرپله


تعمیر و بروز رسانی قالب های کارکرده به درخواست مشتری

تعمیر قالب 500 زیرپله

تعمیر قالب 750 زیرپله

تعمیر قالب 900 زیرپله