آدرس : شهرک صنعتی امام خمینی، مازندران
تلفن : ۹۸۱۱۳۳۶۸۱۳۶۴+ , ۹۸۹۱۱۳۵۳۹۹۴۳+
ایمیل: info [at] davarantajhiz.ir

تعمیر و بروزرسانی کلیه قسمتهای مکانیکی آسیاب


*طراحی ، ساخت و تعمیر انواع تیغه های خارجی و داخلی آسیاب در ابعاد و اشکال مختلف با کیفیت فوق العاده

*طراحی ، ساخت و تعمیر انواع الک آسیاب و موتور الک در ابعاد و ظرفیتهای مختلف